Why not to say

Escriu-nos un e-mail a través del formulari,
o simplement enviï’ns un e-mail directament a
info@studimesdos.com

Tel. 937908677
Mòbil 600494067

Studimesdos Disseny d’Interiors

C/ La Riera 4, 1er piso
08301 Mataró (Barcelona)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), li comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de Studi Mes 2 Disseny d’interiors, SL per tal de poder-li prestar els nostres serveis, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa. Studi Mes 2 Disseny D’interiors, S.L. es compromet a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal facilitades i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers.
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?